Algemeen

Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?

Afstuderen aan de universiteit

In de afstudeerfase van een universitaire opleiding doet u een wetenschappelijk onderzoek. Het hangt van uw opleiding af in welke vorm u dit uitvoert. Bijvoorbeeld een literatuurstudie of een onderzoek bij een organisatie. Het kan ook een onderdeel zijn van een onderzoeksprogramma aan de universiteit zelf. Over het onderzoek schrijft u een afstudeerscriptie.

Afstuderen aan hbo-opleiding

In het hbo voert u tijdens de afstudeerstage een praktijkopdracht uit voor een organisatie. Over deze praktijkopdracht schrijft u een stageverslag.

Beoordeling en toezicht stage en scriptie

De stage- of afstudeerbegeleider beoordeelt uw stageverslag of afstudeerscriptie. De examencommissie van de opleiding houdt toezicht hierop. Deze commissie is verantwoordelijk voor de tentamens en examens.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding vindt u informatie over de inhoud van de afstudeerrichtingen. Daarin staat ook welke kennis, inzichten en vaardigheden u moet hebben na afronding van uw studie.

Cum laude afstuderen

Cum laude afstuderen betekent dat u met hoge cijfers slaagt voor uw universitair examen. Ook op sommige hogescholen kunt u cum laude afstuderen. De term wordt ook gebruikt voor studenten die promoveren op excellent niveau.

Hogescholen en universiteiten mogen zelf bepalen wanneer studenten cum laude afstuderen. De regels hiervoor staan in hun OER. De wet kent geen regels voor cum laude afstuderen.

Cum laude betekent 'met lof'. Magna cum laude is 'met groot lof'. Summa cum laude staat voor 'met de hoogste lof'.

Bezwaar maken bij examencommissie

Bent u het niet eens met de gang van zaken rond uw afstuderen? Dan kunt u een klacht indienen bij de examencommissie van uw opleiding. Bent u het niet eens met de uitspraak van de examencommissie? Dan kunt u beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON