Algemeen

Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?

Overgang naar groep 3

Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken sommige basisscholen naar de leeftijd van een leerling. Dit heeft te maken met de vroegere 1-oktobergrens. Om van de kleuterklas naar de lagere school te mogen moest een kind voor 1 oktober 6 jaar zijn. Deze regeling bestaat sinds augustus 1985 niet meer. Maar sommige scholen passen de regeling nog steeds toe.

De meeste basisscholen kijken nu of de ontwikkeling van het kind de overgang naar groep 3 toelaat. De school bespreekt dit met de ouders.

Blijven zitten

Zijn de leerresultaten en ontwikkeling van uw kind nog niet voldoende, dan kan uw kind blijven zitten. De school beslist hierover. Bij deze beslissing kijkt de school onder meer naar het niveau van de klasgenoten van uw kind.

De school moet u informeren over de beslissing om uw kind niet te laten overgaan. In de schoolgids leest u wat de overgangsnormen van de school zijn.

Voorwaardelijke overgang basisonderwijs

Voldoet uw kind niet aan de normen om over te gaan, maar wil de school het toch een kans geven? Dan kan uw kind onder voorwaarden overgaan. De school spreekt met u af onder welke voorwaarden uw kind definitief kan overgaan naar het volgende leerjaar. En op welk moment de school hierover beslist.

Voorwaardelijke overgang voortgezet onderwijs

Gaat een leerling in het voortgezet onderwijs voorwaardelijk over, dan moet dat duidelijk op het eindrapport staan. Ook moet de school dit schriftelijk melden aan ouders, voogden of verzorgers. De school laat weten onder welke voorwaarden uw kind definitief kan overgaan. Uw kind moet bijvoorbeeld een taak maken of proefwerken overdoen. U hoort ook wanneer de school beslist of de voorwaardelijke overgang definitief wordt of niet.

De school beslist hierover tussen 1 oktober en 1 januari van het volgende schooljaar. Dus uiterlijk op 31 december moet duidelijk zijn of uw kind definitief over is of niet. Voorwaardelijk overgaan naar de hoogste klas van de middelbare school is niet toegestaan.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan? Dan kunt u bezwaar maken via de klachtenprocedure van de school.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik een particuliere school oprichten?
Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?
Hoeveel leerlingen mogen er in 1 klaslokaal zitten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON