Algemeen

Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?

Vermindering collegegeld

Schrijft u zich in de loop van het studiejaar in bij een universiteit of hogeschool? Dan wordt het collegegeld verminderd met 1/12e deel voor elke maand dat u niet was ingeschreven.

Schrijft u zich in de loop van het studiejaar uit? Dan heeft u in de volgende situaties recht op vermindering van collegegeld:

  • u schrijft zich in datzelfde studiejaar weer in voor een andere opleiding;
  • u bent ziek of u heeft bijzondere familieomstandigheden. De hogeschool of universiteit beoordeelt of u vermindering krijgt;
  • u schrijft zich uit in het 1e jaar van uw bacheloropleiding.

Niet minder collegegeld bij stage

U heeft geen recht op vermindering van collegegeld wanneer u stage loopt. Als stagiair blijft u namelijk ingeschreven bij de hogeschool of universiteit.

Vrijstelling collegegeld

Heeft u  zich ingeschreven voor een opleiding waarvoor u al collegegeld betaalt? En schrijft u zich in voor een 2e opleiding? Dan hoeft u geen collegegeld te betalen. Als de ene opleiding meer kost dan de andere, betaalt u het hoogste bedrag. Voor details kunt u het studentenstatuut van uw onderwijsinstelling raadplegen.

Als u instellingscollegegeld betaalt, krijgt u geen vrijstelling van het (wettelijk) collegegeld.

Teruggave collegegeld

In bepaalde gevallen krijgt u het te veel betaalde collegegeld terug. Bijvoorbeeld omdat u tijdens het studiejaar uw diploma heeft behaald en u uzelf uitschrijft voor het einde van het collegejaar. Of omdat u uzelf inschrijft voor een andere opleiding waarvoor u collegegeld moet betalen.

U ontvangt voor elke maand die in dat studiejaar nog resteert 1/10e gedeelte van het betaalde collegegeld. De laatste 2 maanden van het studiejaar tellen niet mee.

De universiteit of hogeschool kan u informeren over de terugbetalingsregeling. 

Overlijden student

Als een student in de loop van een studiejaar overlijdt, wordt voor elke maand na het overlijden 1/12e deel van het betaalde collegegeld terugbetaald.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON