Algemeen

Kan ik mijn kind aanmelden voor praktijkonderwijs?

Indicatie voor praktijkonderwijs

Als blijkt dat extra ondersteuning op de eigen school niet helpt, vraagt de basisschool of de vmbo-school van uw kind een indicatie aan bij de Regionale Verwijzingscommissie. Voordat de school actie onderneemt, moet er altijd overleg plaatsvinden met u en uw kind.

Voorwaarden voor deelname aan praktijkonderwijs

De Regionale Verwijzingscommissie beoordeelt of uw kind gebaat is bij praktijkonderwijs. Hierbij kijkt de Regionale Verwijzingscommissie naar verschillende gegevens:

  • de motivering van de school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool;
  • de mening van u als ouder; 
  • de leerachterstand van uw kind. Uw kind heeft een achterstand op minimaal 2 van de volgende 4 terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; 
  • het IQ van uw kind. Uw kind heeft een IQ tussen de 60 en 75.

In bepaalde situaties kan een persoonlijkheidsonderzoek nodig zijn voor uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is en dit van invloed is op de leerprestaties. Dit onderzoek kan meespelen bij de beslissing of uw kind wordt toegelaten tot het praktijkonderwijs.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijgt mijn kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?
Wanneer krijgt mijn kind praktijkonderwijs?
Zijn schoolboeken gratis voor leerlingen met dyslexie en voor blinde en slechtziende leerlingen?

Externe artikelen
Praktijkonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON