Algemeen

Welke financiële mogelijkheden zijn er voor studenten aan de lerarenopleiding?

Studiefinanciering lerarenopleiding

Als u een lerarenopleiding volgt heeft u recht op studiefinanciering als u aan de voorwaarden voor studiefinanciering voldoet.

Extra prestatiebeurs lerarenopleiding

U kunt in aanmerking komen voor 1 jaar extra prestatiebeurs. Voorwaarde is dat u een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgemaakt. En dat u daarna een lerarenopleiding gaat volgen.

Tegemoetkoming leraren

Als u geen studiefinanciering krijgt maakt u misschien aanspraak op een tegemoetkoming in de studiekosten en het lesgeld. Hiervoor gelden voorwaarden. U hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift.

Belastingaftrek studiekosten

Heeft u geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming leraren? Dan bestaat de mogelijkheid de kosten van studie af te trekken van de belasting.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:30:33
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de Lerarenbeurs voor scholing?

Externe artikelen
Lerarenopleiding

Download: HTML | CSV | Excel | JSON