Algemeen

Wat is cultureel erfgoed?

Beheer cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed staat onder toezicht van deskundige beheerders, zoals musea, wetenschappelijke instellingen, archieven en bibliotheken. De collecties van het Rijk, de provincies en de gemeenten zijn bij zulke instellingen ondergebracht. Deze instellingen garanderen dat de voorwerpen professioneel worden beheerd en toegankelijk zijn voor een breed of juist gespecialiseerd publiek.

Daarnaast worden belangrijke cultuurhistorische gebouwen beschermd door ze aan te wijzen als monument. Archeologisch erfgoed wordt beschermd door archeologische rijksmonumenten aan te wijzen en bouwers te verplichten rekening te houden met archeologische resten in de grond.

Behoud voorwerpen cultureel erfgoed

Voorwerpen van particulieren, verenigingen en stichtingen die tot het cultureel erfgoed behoren, worden voor Nederland behouden door de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke voorwerpen op de Wbc-lijst terecht komen. Dit gebeurt meestal op basis van een advies van de Raad voor Cultuur. Voorwerpen die zijn aangewezen, mogen alleen met toestemming van de minister naar het buitenland worden uitgevoerd of worden verkocht.

Inzage lijst wettelijk beschermde culturele voorwerpen

De lijst met wettelijk beschermde voorwerpen (Wbc-lijst) is beperkt inzichtelijk uit veiligheidsoverwegingen en om de privacy van de eigenaren te beschermen. U kunt de Erfgoedinspectie vragen of u de Wbc-lijst toegestuurd kunt krijgen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een monument en welke typen monumenten zijn er?
Wat is Werelderfgoed?
Kan ik een lening of subsidie krijgen voor onderhoud van mijn monument?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON