Algemeen

Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Focus op vakmanschap 2011-2015 actieplan mbo

Om het actieplan Focus op vakmanschap te kunnen uitvoeren is de wet aangepast. De drempelloze instroom (instroom zonder diploma) voor mbo niveau 2 is op 1 augustus 2014 vervallen. Voor jongeren zonder vooropleiding is er een entreeopleiding. Deze entreeopleiding is in de plaats gekomen van het mbo niveau 1 en de Arbeidsmarktkwalificerende assistentenopleiding (AKA). De entreeopleiding geeft toegang tot het mbo. Of bereidt jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen voor op de arbeidsmarkt.

Toelatingseisen entreeopleiding (voorheen niveau 1)

Om een entreeopleiding te volgen, moeten leerlingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de leerling voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;
 • de leerling is op 1 augustus minimaal 16 jaar.

Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: u heeft een mavo-diploma of vmbo-diploma; 
 • gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg heeft doorlopen;
 • u bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • een assistentopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting. 

Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: u heeft een diploma voor mavo of vmbo; 
 • gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of vmbo; 
 • u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg heeft doorlopen;
 • u bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling. 

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

Om de specialistenopleiding te volgen, heeft u een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Mbo-instellingen verantwoordelijk voor toelatingsbeleid

In de Wet educatie en beroepsonderwijs staat dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun toelatingsbeleid. Een mbo-instelling mag u in bijzondere gevallen toelaten tot een beroepsopleiding, ook als u niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de mbo-instelling verwacht dat u de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?
Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?
Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?
Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Externe artikelen
Beroepsonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON