Algemeen

Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?

Studieachterstand door bijzondere omstandigheden

Bij bijzondere omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • ziekte;
  • zwangerschap;
  • ziekte of overlijden van een ouder;
  • concentratieproblemen;
  • topsportcarrière.

Schriftelijk verzoek inhalen gemiste studieonderdelen

Vermeld in uw schriftelijk verzoek aan het bestuur van de universiteit of hogeschool in ieder geval:

  • de bijzondere omstandigheden waardoor u studievertraging heeft opgelopen. U moet kunnen aantonen dat deze omstandigheden de oorzaak zijn van de vertraging. Bijvoorbeeld met een verklaring van een arts.
  • de studieonderdelen die u alsnog wilt volgen.
  • de docent(en) die u op de hoogte heeft gesteld van de achtergrond van uw studieachterstand.
  • eventuele afspraken die u met 1 of meer docenten heeft gemaakt.

Het bestuur brengt u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing.

Geldigheidsduur tentamens in het hoger onderwijs

In OER van uw opleiding staan de studie-inhoud, de eindtermen en de studielast. De OER geeft ook informatie over het aantal keer dat u tentamens en examens kunt afleggen. En er staat in wat de geldigheidsduur is van een behaald tentamen of examen.

Neem contact op met uw studiebegeleider als er een reëel risico bestaat dat uw tentamenresultaat vervalt. In een gesprek kunt u het vervolg van uw studie bespreken en afspraken maken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Externe artikelen
Honoursprogramma

Download: HTML | CSV | Excel | JSON