Algemeen

Met welke diploma's kan ik naar de universiteit of hogeschool?

Extra toelatingseisen en aanvullende eisen

Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het examen van je vooropleiding. De eisen kun je vinden in de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs. De hogeschool of universiteit geeft informatie over de vooropleidingseisen.

Sommige hbo-opleidingen mogen aanvullende eisen stellen waarvoor je auditie of een toelatingstest moet doen.

Toelating zonder juist diploma (colloquium doctum)

Een hogeschool of universiteit kan je ook toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dat gebeurt meestal als je niet het juiste diploma hebt. Je moet voor deze manier van toelating 21 jaar of ouder zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of je kennisniveau voldoende is om de studie te kunnen volgen.

Soms hoef je geen 21 jaar of ouder te zijn voor een toelatingsonderzoek. Dit is het geval bij kunstopleidingen. Het bestuur van de universiteit of hbo-instelling bepaalt of je aan dit onderzoek mag deelnemen.

De eisen aan het toelatingsonderzoek vind je in de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit is een uitgave van de universiteit of hogeschool. Hierin vindt je informatie over de studie, de tentamens en examens. Meer informatie krijg je bij de hogeschool of universiteit.

Met buitenlands diploma naar hogeschool of universiteit

Heb je een buitenlands of een afwijkend Nederlands diploma? Informeer dan bij de opleiding van je keuze naar de toelatingsmogelijkheden.

Toelating op basis havo- of vwo-diploma oude stijl

Heb je een havo- of vwo-diploma van voor 2007, dan word je niet automatisch toegelaten in het hoger onderwijs. Zo'n oud diploma is gebaseerd op vakkenpakketten. Hogescholen en universiteiten maken nu hun programma's op basis van profielen tweede fase in het voortgezet onderwijs. Ook de toelating is daarop gebaseerd. 

De hogeschool of universiteit beslist of je met een oud diploma de opleiding kunt volgen.

Opleidingen Open universiteit

Voor inschrijving aan de Open Universiteit gelden geen vooropleidingseisen. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, mag je je aanmelden voor een opleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn allemaal erkend.

Vrijstelling van toelatingseisen hoger onderwijs

Je kunt vrijstelling krijgen van de toelatingseisen voor hogescholen en universiteiten als je:

  • beschikt over een bachelor- of masterdiploma;
  • met goed gevolg een propedeuse examen afgelegd hebt voor hoger onderwijs; 
  • wetenschappelijk of hoger onderwijs volgt in een Europees land dat een onderwijsverdrag heeft met Nederland;
  • beschikt over een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan het vereiste diploma.
  • een toelatingsonderzoek hebt gedaan waaruit blijkt dat je voldoende kennis hebt om de opleiding te kunnen volgen.

Je vraagt de vrijstelling aan bij de onderwijsinstelling waar je de opleiding wilt volgen.

Inschrijven bij hogeschool of universiteit

Je kunt je via de website van Studielink aanmelden voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool. Dit geldt niet voor een particuliere opleiding in het hoger onderwijs. Bij die opleidingen schrijf je je rechtstreeks in.

Je kunt Studielink ook gebruiken om een adreswijziging aan de instelling door te geven. Of als je je wilt uitschrijven voor een universitaire opleiding of een hbo opleiding.

Nieuwe plannen overheid toelating en studiekeuze

Het kabinet heeft plannen om de toelatingseisen voor het hoger onderwijs uit te breiden


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON