Algemeen

Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Overzicht lotingsstudies

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) maakt elk jaar bekend voor voor welke hbo en universitaire opleidingen een loting geldt.

Aanmelden uiterlijk op 15 mei

De uiterste aanmelddatum voor een opleiding met een numerus fixus is 15 mei. Maar bij aanmelding tot en met 1 mei behoudt de student zijn toelatingsrecht voor andere opleidingen in het hoger onderwijs. Hij kan zich dan aanmelden voor een andere studie als hij wordt uitgeloot.

Directe toelating tot opleiding met numerus fixus

U wordt bij een numerus fixus direct toegelaten tot de opleiding of instelling van uw eerste voorkeur als u:

  • een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger heeft voor:
    * vwo met profiel;
    * havo met profiel;
    * mbo-niveau 4.

Decentrale selectie voor opleiding met numerus fixus

Bij decentrale selectie selecteren universiteiten en hogescholen zelf de studenten voor een numerus fixus-opleiding. Ze bepalen zelf de voorwaarden en moeten deze op tijd bekendmaken. Om toelating te krijgen via decentrale selectie moet u wel voldoen aan alle eisen die ook gelden voor gewogen loting.

Kijk op de website van DUO wat u kunt doen als u bent uitgeloot voor een opleiding.

Gewogen loting (centrale selectie)

Bij een gewogen loting krijgt u een lotnummer. Op basis van uw gemiddelde eindexamencijfer valt u in een bepaalde lotingsklasse. Hoe hoger de lotingsklasse, hoe meer kans u maakt op inloting. U kunt in totaal 3 keer meeloten per opleiding.

Toelatingsbewijs hogeschool of universiteit ruilen

Na loting is het soms mogelijk om uw toelatingsplaats te ruilen. Dit kan alleen via de ruilbeurs van DUO. Bent u bij de loting bijvoorbeeld niet geplaatst in de stad van uw voorkeur? Dan kunt u via de ruilbeurs proberen alsnog een bewijs van toelating in die stad te krijgen. 

Kabinet wil lotingsprocedure numerus fixus afschaffen

Het kabinet wil de centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen afschaffen. Vanaf het studiejaar 2017-2018 gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON