Algemeen

Wat is Werelderfgoed?

Werelderfgoedlijst

Elk land dat het Werelderfgoedverdrag heeft ondertekend, kan een voordracht doen voor de Werelderfgoedlijst. Ook is het verplicht potentiële Werelderfgoederen binnen de eigen grenzen op te sporen. Ieder land is zelf verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van het Werelderfgoed. Nederland is een van de 187 landen die het Werelderfgoedverdrag hebben ondertekend.

Werelderfgoedcomité UNESCO

Het Werelderfgoedcomité stelt de Werelderfgoedlijst op. Het Werelderfgoedcomité is een onderdeel van UNESCO, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties.

Nederlands Werelderfgoed

Het Nederlands koninkrijk telt op dit moment 10 monumenten en landschappen die op de Werelderfgoedlijst staan:

 • de Van Nellefabriek in Rotterdam;
 • het voormalige eiland Schokland;
 • de molens bij Kinderdijk;
 • de Stelling van Amsterdam;
 • het Ir. D.F. Woudagemaal;
 • de droogmakerij De Beemster;
 • het Rietveld Schröderhuis in Utrecht;
 • de Waddenzee;
 • de Amsterdamse grachtengordel;
 • de historische binnenstad van Willemstad, Curaçao.

Potentieel Nederlands Werelderfgoed

Nog eens 9 Nederlandse erfgoederen staan op de voorlopige lijst Werelderfgoed. De komende 10 jaar worden ze genomineerd voor de Werelderfgoedlijst. Niet alle erfgoederen van de voorlopige lijst komen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De eindbeslissing neemt het Werelderfgoedcomité. Het gaat om de volgende Nederlandse erfgoederen:

 • het Eise Eisinga Planetarium in Franeker;
 • de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
 • het Sanatorium Zonnestraal in Hilversum;
 • het Teylers Museum in Haarlem;
 • het Plantagesysteem West Curaçao;
 • het Bonaire Marine Park;
 • de nederzettingen Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord van de Maatschappij van Weldadigheid;
 • het eiland Saba;
 • de Romeinse rijksgrens Limes.

Stichting Werelderfgoed Nederland

Werelderfgoed Nederland vertegenwoordigt het Werelderfgoed in Nederland. Het doel van dit platform is meer bekendheid te geven aan cultureel en natuurlijk werelderfgoed in Nederland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een monument en welke typen monumenten zijn er?
Wat is cultureel erfgoed?
Kan ik een lening of subsidie krijgen voor onderhoud van mijn monument?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON