Algemeen

Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Vervanging diploma alleen bij geregistreerd onderwijs

U kunt niet voor alle typen onderwijs een Verklaring afgelegd examen krijgen. Wel voor de opleidingen die bij DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn geregistreerd. Hieronder vallen onder andere:

  • vmbo;
  • havo;
  • vwo;
  • mbo;
  • mavo/lbo/vbo en andere oude opleidingen;
  • staatsexamens, soorten staatsdiploma's en akten.

Een volledig overzicht met onderwijssoorten waarvoor u een Verklaring afgelegd examen kunt krijgen staat op de website van DUO.

Onderwijsinstelling niet in overzicht opleidingen

In het overzicht met opleidingen en jaargangen (PDF) staan alle onderwijssoorten waarvan DUO de uitslaggegevens heeft. Alleen voor deze onderwijssoorten kunt u bij DUO een verklaring van afgelegd examen aanvragen. Als DUO uw uitslaggegevens niet heeft, kunt u een aanvraag indienen bij de school waaraan het examen is afgelegd.

Is de onderwijsinstelling opgeheven? Dan kunt u bij de rechtsopvolger van de opgeheven onderwijsinstelling een verklaring van afgelegd examen aanvragen. Bij DUO is in veel gevallen bekend welke school de rechtsopvolger is van de opgeheven instelling.

Verklaring afgelegd examen aanvragen en betalen

U vraagt de Verklaring afgelegd examen aan bij DUO. Dit kan schriftelijk met het formulier Aanvragen Verklaring afgelegd examen. U leest op het formulier welke bewijsstukken u eventueel moet meesturen.

Een Verklaring afgelegd examen kost € 72. Gebruik voor de betaling het machtigingsformulier bij het aanvraagformulier.

Bewijsstukken als gegevens ontbreken

Heeft u bepaalde gegevens niet meer, bijvoorbeeld uw examennummer voor staatsexamens of uw ploegnummer van het mulo-examen? Ook dan kan DUO u misschien helpen. Doe het volgende:

  • laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier;
  • stuur altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) mee met het formulier of een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Externe artikelen
Transseksualiteit

Download: HTML | CSV | Excel | JSON