Algemeen

Waar kan ik archieven van de overheid inzien?

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert onder andere de archieven van:

  • de Rijksoverheid (Hoge Colleges van Staat, Kabinet van de Koning, ministeries, rijksdiensten);
  • verschillende maatschappelijke organisaties;
  • personen die een nationale betekenis hebben (gehad).

Aan het hoofd van het Nationaal Archief staat de Algemeen Rijksarchivaris. De taken van het Nationaal Archief staan in de Archiefwet van 1995.

Archiefwet

De Archiefwet 1995 regelt dat (delen van) overheidsarchieven na uiterlijk 20 jaar voor iedereen zijn in te zien. Een deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. De archiefstukken kunnen namelijk een belangrijke bron zijn voor de geschiedenis.

Bepaalde archiefstukken overheid beperkt openbaar

Sommige archiefstukken van de overheid zijn beperkt openbaar. Bijvoorbeeld omdat dat in het belang van de staat is. Of om de persoonlijke levenssfeer van een bepaald persoon te eerbiedigen. De beperking geldt voor een vastgestelde termijn. Archiefstukken ouder dan 75 jaar zijn altijd openbaar. Alleen in bijzondere gevallen wijkt de overheid hiervan af.

eDepot

Het Nationaal Archief en enkele grote gemeentelijke archieven beheren ook een digitaal archief, het eDepot. Zo blijft ook digitaal archiefmateriaal langdurig beschikbaar voor de burgers.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON