Algemeen

Wat is de wettelijke hoogte van het lesgeld, cursusgeld en collegegeld?

Hoogte lesgeld voltijd mbo

U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Dit is voor het schooljaar:

Bedrag lesgeld voltijd mbo

Studiejaar

Bedrag

2013/2014 € 1.090
2014/2015 € 1.118

U betaalt geen lesgeld als u op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger bent dan 18 jaar.

Als u een particuliere opleiding volgt, betaalt u de bijdrage die de instelling heeft vastgesteld.

Hoogte cursusgeld deeltijd mbo

U betaalt cursusgeld als u op 1 augustus 18 jaar bent en een deeltijd mbo-opleiding volgt of een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dit is voor het schooljaar:

Bedrag cursusgeld deeltijd mbo
Studiejaar Bedrag Niveau
2013/2014 € 226 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding)
2013/2014 € 549 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding)
2014/2015 € 232 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding)
2014/2015 € 563 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding)

U betaalt geen cursusgeld als u op 1 augustus een deeltijd mbo-opleiding volgt en jonger bent dan 18 jaar.

Bijdrage particuliere opleiding mbo

Als u een particuliere opleiding volgt, betaalt u de bijdrage die de instelling heeft vastgesteld.

Hoogte collegegeld universiteit of hogeschool

In het hoger onderwijs betaalt u collegegeld aan de hogeschool of universiteit die door de overheid gefinancierd wordt. Dit is voor het studiejaar: 

Bedrag collegegeld
Studiejaar Bedrag Voltijd / deeltijd / duaal
2013/2014 € 1.835 Voltijd
2013/2014 tussen de € 1.049 en 1.835 Deeltijd of duaal: de opleiding stelt het bedrag vast
2014/2015 € 1.906 Voltijd
2014/2015 tussen de € 1.099 en 1.906 Deeltijd of duaal: de opleiding stelt het bedrag vast

Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld bedraagt maximaal 5 keer het wettelijk collegegeld.

Instellingscollegegeld betalen

Als u niet in aanmerking komt voor het wettelijk collegegeld, betaalt u het instellingscollegegeld.

De hoogte van het instellingcollegegeld is minimaal de hoogte van het wettelijk collegegeld. Het bedrag wordt vastgesteld door de hogeschool of universiteit. Alleen voor 'joint degrees' met een buitenlandse instelling mag een onderwijsinstelling een bedrag onder het wettelijk collegegeld vragen.

Hoogte lesgeld voltijd vavo

U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het volwassenenonderwijs (vavo) volgt. Dit is voor het schooljaar:

Bedrag lesgeld voltijd vavo
Studiejaar Bedrag
2013/2014 € 1.090
2014/2015 € 1.118

Hoogte cursusgeld deeltijd vavo

U betaalt cursusgeld al u een deeltijd opleiding in het volwassenenonderwijs (minder dan 850 lesuren per jaar) volgt. En u bent 18 jaar of ouder. De hoogte hiervan wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. 

Onder de 18 jaar is het onderwijs aan het vavo gratis.

Hoogte cursusgeld NT2

U betaalt cursusgeld als u de opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) volgt. Dit is voor het schooljaar:

Bedrag cursusgeld NT2
Studiejaar Bedrag Niveau
2013/2014 € 305 NT2-I
2013/2014 € 549 NT2-II
2014/2015 € 313 NT2-I
2014/2015 € 563 NT2-II

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON