Algemeen

Waar kan ik een klacht indienen over een programma op de televisie (tv) of de radio?

Voorwaarden aan programma's

Omroepen hebben programmatische autonomie: ze zijn vrij om uit te zenden wat zij willen. Wel moeten de omroepen zich houden aan de wet. Uitzendingen die aanzetten tot rassenhaat of discrimineren zijn in de regel strafbaar. Een onafhankelijke rechter oordeelt hierover. 

Controle kan alleen achteraf plaatsvinden. Censuur (vooraf toezicht vooraf op uitzendingen) is in Nederland verboden. Dat staat in de Grondwet en de Mediawet.

Klacht over schadelijke invloed programma voor kinderen

Vindt u dat een programma schadelijk is voor minderjarigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM). Het gaat dan om programma's die bijvoorbeeld veel seks of geweld bevatten en relatief vroeg worden uitgezonden.

Het NICAM bekijkt of de omroep de regels van Kijkwijzer overtreedt. Kijkwijzer geeft aan of een programma geschikt is voor jonge kijkers. Dit gebeurt met pictogrammen en een leeftijdsadvies. 

Als de omroep de regels overtreedt, vraagt NICAM om het programma op een ander tijdstip uit te zenden. Gebeurt dit niet, dan kan de omroep een boete krijgen.

Klachten over foute berichtgeving

Klachten over foute berichtgeving kunt u indienen bij de Raad van de Journalistiek. De Raad beoordeelt of een journalist zijn werk zorgvuldig heeft gedaan. De Raad behandelt alleen klachten van mensen, bedrijven of instanties die direct door de publicatie worden geraakt. Algemene klachten worden niet behandeld.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de overheid van plan met de publieke omroep?
Aan welke eisen moet een omroepvereniging voldoen?
Welke publieke zenders zijn er?
Wat voor omroepen zijn er?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON