Algemeen

Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?

Hoe, wanneer en waar klacht indienen over hoger onderwijs

In de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u hoe u een klacht kunt indienen en wanneer u dat kunt doen. Het bestuur van een hogeschool of universiteit stelt voor iedere opleiding een OER vast. Hierin zijn de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden tentamens en examens zijn geregeld. Ook staan in de OER uw rechten als student. U krijgt de OER aan het begin van uw 1e studiejaar.

Met vragen over het indienen van uw klacht dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de universiteit of hogeschool. 

Klacht over examen of tentamen

Met een klacht over een examen of tentamen kunt u terecht bij de examencommissie van uw opleiding. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u in 2e instantie terecht bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Het CBE oordeelt over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren. Maar ook over de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten en de omvang van vrijstellingen. Hogescholen en universiteiten zijn niet verplicht om een CBE in te stellen. Als er geen CBE is, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)

Bij het CBHO kunt u in beroep gaan tegen een beslissing van de universiteit of hogeschool. U moet wel eerst de interne klachtenregeling hebben doorlopen. Het CBHO oordeelt over bijvoorbeeld:

  • vermindering of vrijstelling van collegegeld of examengeld;
  • inschrijvingseisen en vooropleidingseisen;
  • decentrale selectie bij een numerus-fixusopleiding;
  • vrijstellingen;
  • een uitspraak van het CBE;
  • examenzaken;
  • toelating bachelor- en masteropleiding;
  • examenfraude.

Klachtenregeling buitenlandse studenten

Naast de klachtenregeling bij de universiteit of hogeschool zelf is er voor buitenlandse studenten een aanvullende klachtenregeling. Deze is opgesteld op basis van de Gedragscode Hoger Onderwijs. Op de website Gedragscode leest u meer over deze regeling.

Eigen Ombudsman grote universiteiten

Op sommige grote universiteiten kunt u met klachten terecht bij een ombudsman. Dat kan alleen als u geen gebruik kunt maken van een andere interne klachtenregeling. Bijvoorbeeld van de examencommissie. Een andere voorwaarde is dat de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft niet langer dan 1 jaar geleden is.

U kunt bij de ombudsman terecht met klachten over het niet goed toepassen van de wet- en regelgeving, over de organisatie, het onderwijs of over de gedraging van een medewerker.

Rechtsbescherming studenten hoger onderwijs

De rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Uw rechten leest u ook in de OER.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON