Algemeen

Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend en kwalitatief goed is?

Erkende opleidingen hoger onderwijs

De NVAO erkent opleidingen in het hoger onderwijs. De opleiding krijgt een keurmerk als de NVAO de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. In de databank van de NVAO kunt u nakijken of een opleiding in het hoger onderwijs voldoet aan de wettelijke basiskwaliteit en een erkenning heeft gekregen. Na 6 jaar kijkt de NVAO opnieuw naar de kwaliteit van de opleiding. Een opleiding verliest zijn erkenning als de kwaliteit niet meer voldoet. Niet erkende opleidingen mogen geen erkende diploma's afgeven.

Soorten erkende opleidingen hoger onderwijs

Er zijn 2 soorten erkende onderwijsinstellingen:

Studeren aan niet-erkende opleiding

Is een opleiding niet erkend, dan heeft dit gevolgen voor uw diploma, titel en studiefinanciering:

  • Zonder het keurmerk van de NVAO mogen opleidingen geen wettelijk beschermde getuigschriften of diploma's afgeven.
  • Afgestudeerden aan een niet-erkende opleiding mogen geen juridisch beschermde titel voeren.
  • U krijgt alleen studiefinanciering als de opleiding van uw keuze is erkend en geld krijgt van de overheid. Een bachelor- of masteropleiding krijgt alleen geld van de overheid als deze is opgenomen in het CROHO.

Register erkende hbo opleidingen

U kunt de status van een opleiding in het hoger onderwijs natrekken in het CROHO. Het komt voor dat instellingen zich universiteit of hogeschool noemen zonder dat ze wettelijk erkend zijn. Ook kan een erkende particuliere onderwijsinstelling zowel erkende als niet-erkende opleidingen aanbieden.

Toezicht op kwaliteit hoger onderwijs

De  Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het functioneren van de NVAO. Daarnaast onderzoekt de Onderwijsinspectie of universiteiten en hogescholen de wettelijke regels naleven. De Inspectie kijkt bijvoorbeeld naar: 

  • de manier van lesgeven;
  • de toepassing van de  toelatingseisen;
  • het afnemen van examens en promoties.

De Onderwijsinspectie brengt elk jaar een Onderwijsverslag uit waarin de resultaten staan. Er verschijnen ook losse rapportages per onderwijsinstelling.

Nieuwe plannen voor erkenning hoger onderwijs

De Rijksoverheid wil de regels om opleidingen van hogescholen en universiteiten te erkennen (accreditatie) aanscherpen. Deze regels gaan in na behandeling en goedkeuring door het parlement. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON