Algemeen

Wat is de overheid van plan met de publieke omroep?

De voorstellen hebben betrekking op de periode 2013-2016. Het gaat om voorgenomen beleid. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad.

Bezuinigingen publieke omroep

Het mediabudget wordt sinds 2013 stapsgewijs verlaagd. De bezuiniging loopt op tot een structureel bedrag van € 200 miljoen per 2015. Hiervan komt € 125 miljoen voor rekening van de publieke omroep. Het kabinet-Rutte-Asscher wil het mediabudget vanaf 2016 extra verlagen.

Fusie publieke omroep

De landelijke publieke omroep mag in 2016 nog bestaan uit maximaal 8 omroepen. Nu zijn dat er 21. De taakorganisaties NOS en NTR (voorheen NPS en Teleac) blijven bestaan en nemen dus 2 plaatsen in beslag. Voor de omroepverenigingen met leden zijn 6 plaatsen beschikbaar. Dít betekent dat omroepverenigingen moeten fuseren om in 2015 een plaats in het publieke bestel te hebben. De overige omroepen inclusief de kleine levensbeschouwelijke omroepen kunnen zich bij een van de 6 omroepen aansluiten.

Aspirant-omroepen

POWned en WNL kunnen in het bestel blijven op voorwaarde dat ze in 2014 minimaal 150.000 leden hebben en dat ze hun toegevoegde waarde hebben bewezen. Als deze aspirant-omroepen 150.000 leden weten te halen, moeten zij zich per 1 januari 2016 aansluiten bij 1 van de 6 bestaande omroeporganisaties. Dit geldt ook voor nieuwe aspirant-omroepen. Zo kan het bestel nooit uit meer dan 8 organisaties bestaan.

Financiering omroepen

De minister past de bekostigingssystematiek voor omroepen aan, zodat de gefuseerde omroepen voor al hun leden geld ontvangen. Nu is het nog zo dat omroepen met meer dan 400.000 leden geen geld krijgen voor de leden die boven de 400.000-grens uitkomen. Daarom is fuseren nu nadelig. Per 2016 krijgen omroepen voor al hun leden geld.

Overige plannen voor publieke omroep

Naast een fusie van omroepen wil het kabinet volgende plannen voor de publieke omroep doorvoeren:

  • minder geld en andere taak voor Wereldomroep;
  • delen van Muziekcentrum van de Omroep worden opgeheven;
  • integratie landelijke en regionale omroep;
  • minder websites van publieke omroep.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar kan ik een klacht indienen over een programma op de televisie (tv) of de radio?
Aan welke eisen moet een omroepvereniging voldoen?
Welke publieke zenders zijn er?
Wat voor omroepen zijn er?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON