Algemeen

Wat is de Promotiebeurs voor leraren?

Doel Promotiebeurs

De Promotiebeurs is bedoeld voor leraren die willen promoveren. Een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten.

In aanmerking komen voor een Promotiebeurs

Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs ontwikkelen zelf een onderzoeksidee. Elk onderwerp komt in aanmerking. Wel moeten leraren kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor de eigen onderwijspraktijk of voor het onderwijs in bredere zin. Met het idee zoekt de leraar een hoogleraar aan een Nederlandse universiteit die bereid is bij de promotie te begeleiden (een promotor). De leraar werkt vervolgens samen met de hoogleraar het idee uit tot een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel wordt op tijd aangeleverd bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In 2015 zijn er 2 rondes waarin leraren een aanvraag voor een promotiebeurs kunnen indienen. De deadline voor de 1e ronde was 3 maart 2015. De deadline voor de 2e ronde is in september. U kunt een aanvraagformulier downloaden van de website van NWO.

Voorlichtingsbijeenkomst en workshopmiddagen

Voor leraren met interesse in de Promotiebeurs organiseert NWO 2 soorten informatiebijeenkomsten:

  • een voorlichtingsbijeenkomst met algemene informatie over de Promotiebeurs;
  • workshopmiddagen voor leraren die al bezig zijn met het voorbereiden of opstellen van een aanvraag van een Promotiebeurs.

De voorlichtingsbijeenkomst over de Promotiebeurs vindt plaats op vrijdagmiddag 19 juni 2015. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst:

  • krijgen leraren algemene informatie over de opzet van het programma Promotiebeurs voor Leraren;
  • krijgen leraren praktische informatie over het vormgeven van het voorstel en het doorlopen van de procedure;
  • delen oud-commissieleden en laureaten hun ervaringen.

De voorlichtingsbijeenkomst is gratis. Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst is verplicht.

De workshopmiddagen over de Promotiebeurs vinden plaats op 10, 15, 17 en 22 april 2015. De workshops bieden ondersteuning bij:

  • het uitwerken van het onderzoeksvoorstel;
  • het vormgeven van de centrale onderzoeksvraag;
  • de voorbereiding op de beoordelingsprocedure.

De workshopmiddagen zijn gratis. Aanmelden voor de workshopmiddagen is verplicht.

Commissie beoordeelt voorstellen promotieonderzoek leraren

Een beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen op beoordelingscriteria. Na een eerste selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een interview. Zij presenteren hun voorstel aan de commissie. Uit deze kandidaten wordt een definitieve selectie gemaakt. Het Algemeen Bestuur van NWO neemt het definitieve besluit. De beoordelingsprocedure duurt ongeveer 4 maanden.

De leraren die worden geselecteerd, worden met behoud van salaris 4 jaar lang maximaal 2 dagen per week vrijgesteld om te werken aan hun promotieonderzoek. De werkgever ontvangt een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de leraar te kunnen vervangen.

Ervaringsverhalen over leraren met de Promotiebeurs staan in de brochure De promotiebeurs


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe word ik zij-instromer in het onderwijs?
Wat is een leraar in opleiding (lio)?
Aan welke eisen moet een docent voldoen?
Hoe word ik docent in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)?
Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?
Wat is de functiemix leraren en waar vind ik informatie over de functiemix?
Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON