Algemeen

Wat is de Lerarenbeurs voor scholing?

Vergoeding vanuit de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs vergoedt gedeeltelijk de volgende kosten:

  • cursusgeld of collegegeld (per jaar maximaal € 3.500 voor collegegeld en maximaal € 7.000 voor instellingscollegegeld);
  • maximaal € 700 voor studiemiddelen en reiskosten.

Uw werkgever kan subsidie krijgen om uw vervanging tijdens studieverlof te bekostigen.

Voorwaarden Lerarenbeurs

U kunt in uw onderwijsloopbaan slechts 1 keer een Lerarenbeurs krijgen om een opleiding te volgen. Dit geldt niet voor leraren die de beurs ooit voor een korte opleiding hebben gebruikt. Zij kunnen de Lerarenbeurs nogmaals aanvragen, maar dan voor een bachelor- of masteropleiding.

De beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. De specifieke voorwaarden voor een Lerarenbeurs leest u op de website van DUO.

Lerarenbeurs voor opleidingen binnen de EU

De Lerarenbeurs mag ook worden ingezet voor een bachelor- of masteropleiding binnen de Europese Unie (EU). De opleiding moet wel van een vergelijkbaar niveau zijn als de opleidingen in Nederland. De Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) beoordeelt dit en geeft een advies hierover aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Welke financiële mogelijkheden zijn er voor studenten aan de lerarenopleiding?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON