Algemeen

Wanneer moet ik lesgeld betalen?

Geen lesgeld betalen

Bent u op de eerste dag van het schooljaar (1 augustus) nog geen 18 jaar? Dan hoeft u voor dat jaar geen lesgeld te betalen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) betalen ook geen lesgeld.

Bent u onder de 18 jaar en volgt u particulier onderwijs, dan betaalt u wel lesgeld.  U betaalt het lesgeld rechtstreeks aan de onderwijsinstelling.

Hoe lesgeld betalen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) incasseert het lesgeld in 6 gelijke termijnen. Via Mijn DUO kunt u aangeven dat u in termijnen wilt betalen. U kunt daar ook opgeven dat iemand anders uw lesgeld betaalt.

Geen tegemoetkoming lesgeld

Er is in beginsel geen tegemoetkoming voor het lesgeld mogelijk. Hierop is 1 uitzondering: als u 18 wordt in de periode 2 juli tot en met 1 augustus.

Tegemoetkoming scholieren

U kunt bij DUO een tegemoetkoming scholieren aanvragen. U moet dan wel 18 jaar of ouder zijn en vavo volgen. U krijgt in ieder geval een basistoelage als u aan de voorwaarden voldoet.

Studiefinanciering

Als u 18 jaar of ouder bent en mbo volgt, kunt u bij de DUO studiefinanciering aanvragen. In het budget van de studiefinanciering is een bedrag voor lesgeld opgenomen. Zo kunt u het lesgeld betalen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Moet ik cursusgeld betalen voor mijn opleiding?
Wie houdt de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie (bve) in de gaten?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON