Algemeen

Welke functies voor onderwijsondersteunend personeel zijn er?

Werkzaamheden van de lerarenondersteuner

Lerarenondersteuners werken in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Taken van een lerarenondersteuner zijn bijvoorbeeld:

 • begeleiding van leerlingen als zij zelfstandig werken;
 • instructies geven aan kleine groepjes leerlingen;
 • de voortgang van leerlingen bijhouden;
 • toetsen nakijken.

Ook kan een lerarenondersteuner op verzoek van de docent meedenken over didactische werkvormen en les-en opvoedingsdoelen. Daarnaast wordt van lerarenondersteuners verwacht dat zij bijscholingscursussen volgen en vakliteratuur bijhouden.

Werkzaamheden van de onderwijsassistent

Onderwijsassistenten zijn werkzaam in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Ze hebben minder verantwoordelijkheden dan lerarenondersteuners. Het takenpakket van een onderwijsassistent verschilt per school. Onderwijsassistenten stemmen dit zelf af met de leraar die ze ondersteunen. In het algemeen heeft een onderwijsassistent vooral organisatorische en begeleidende taken, zoals:

 • excursies organiseren;
 • lesmateriaal verzamelen;
 • kinderen ondersteunen die leren lezen;
 • testen afnemen;
 • groepjes leerlingen begeleiden;
 • de klas zelfstandig laten werken als de docent zich bezig houdt met kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Werkzaamheden van de klassenassistent

Klassenassistenten vindt u in het speciaal onderwijs. De functie is vergelijkbaar met die van onderwijsassistent in het basisonderwijs. Er zijn 2 functieniveaus:

 • klassenassistent in schaal 3: vervult vooral verzorgende taken en geen onderwijsinhoudelijke taken;
 • klassenassistent in schaal 4: verricht - naast verzorgende taken - eenvoudige, routinematige taken, zoals de begeleiding van individuele leerlingen of kleine groepjes van leerlingen.

Opleidingen onderwijsondersteuners

Op dit moment gelden er nog geen wettelijke bekwaamheidseisen voor klassenassistenten en onderwijsassistenten. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderwijsondersteuner te worden:

 • klassenassistent: mbo-opleiding sociaal pedagogisch werk niveau 3, afstudeerrichting klassenassistent;
 • onderwijsassistent: mbo-opleiding onderwijsassistenten niveau 3 of 4 aan een regionale opleidingscentrum (roc). Via niveau 4 kan de student doorstromen naar het hbo.
 • technisch onderwijsassistent: mbo-opleiding laboratoriumtechniek niveau 4, afstudeerrichting technisch onderwijsassistent;
 • Lerarenondersteuner: Associate degree: sommige tweedegraads hbo-lerarenopleidingen bieden ook een tweejarige studie Associate degree aan. Daarmee kunnen studenten als lerarenondersteuner aan de slag of doorstromen naar een hbo-lerarenopleiding.

Andere niet-onderwijsgevenden in het onderwijs

Naast de onderwijsondersteuner is er nog:

 • Personeel met een specialistische begeleidingstaak, zoals psychologen en orthopedagogen.
 • Personeel dat ondersteunend is op het gebied van organisatie, beheer of administratie, bijvoorbeeld beheerders van de mediatheek.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Lorentz Casimir Lyceum

Download: HTML | CSV | Excel | JSON