Algemeen

Wat zijn de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen?

Referentiekader voor taal en rekenen

Alle referentieniveaus taal en rekenen samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen. Dit referentiekader vormt de basis van het onderwijs in de Nederlandse taal en rekenen. Het referentiekader geldt voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Fundamentele niveaus en streefniveaus

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Basisscholen moeten ernaar streven dat hun leerlingen een zo hoog mogelijk eindniveau bereiken.

Niveau 2F in taal en rekenen heeft iedereen nodig om in de samenleving te functioneren.

Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo is het volgende eindniveau bepaald:

Tabel met F-niveau per opleiding
opleiding niveau

basisonderwijs

1F

vmbo en mbo-1, mbo-2 en mbo-3 2F
havo en mbo-4 3F
vwo rekenen 3F en taal 4F

Referentieniveaus Nederlandse taal

De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):

  • mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken);
  • leesvaardigheid (onder andere zakelijke en literaire teksten lezen);
  • schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven);
  • begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen).

Referentieniveaus rekenen

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):

  • getallen;
  • verhoudingen;
  • meten en meetkunde;
  • verbanden.

De referentieniveaus worden in detail uitgelegd in de publicatie Referentiekader taal en rekenen - De referentieniveaus.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Leerlijn

Download: HTML | CSV | Excel | JSON