Algemeen

Wat is een leraar in opleiding (lio)?

Lesgeven zonder onderwijsbevoegdheid

Een lio heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar mag wel lesgeven zonder begeleiding van een docent. De school en de lio maken samen afspraken over de taken en activiteiten die de lio uitvoert. Daarnaast worden in een leerwerkplan de startverantwoordelijkheden en leerdoelen vastgelegd. De lio stelt het  leerwerkplan op. De lerarenopleiding en het schoolbestuur keuren het plan goed.

Leerarbeidsovereenkomst tussen de lio en de school

Als de lio een aanstelling krijgt, tekent hij met z'n werkgever een leerarbeidsovereenkomst. Hierin staat het volgende:

  • hoe de begeleiding van de lio is geregeld;
  • de opdrachten die de lio moet doen en de beoordeling daarvan;
  • het aantal uren dat de lio wekt;
  • de aard van het dienstverband;
  • het salaris.

De rechtspositie van een lio is vastgelegd in de cao's voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Meer informatie hierover kunt u krijgen via een van de werkgeversorganisaties of werknemersorganisaties in het onderwijs.

Verschil tussen een lio en een stagiair

Een lio is niet hetzelfde als een stagiair; rechtspositie en verantwoordelijkheden verschillen.

Tabel met verschillen tussen een lio en een stagiair
Leraar in opleiding (lio) Stagiair
Leerarbeidsovereenkomst Stageovereenkomst
Werknemer en dus recht op salaris (50% van het aanvangssalaris van een leraar) Student en alleen recht op stagevergoeding als de school hiervoor kiest
Mag zelfstandig les geven Mag niet zelfstandig les geven

Scholen bepalen zelf of ze iemand aanstellen als lio of als stagiair. Dit is onder meer afhankelijk van het budget van de school. De medezeggenschapsraad heeft een adviserende rol bij de aanstelling.

Meer informatie over de leraar in opleiding (lio)

Voor meer informatie over het lio-traject kunt u terecht bij uw lerarenopleiding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe word ik zij-instromer in het onderwijs?
Wat is de Promotiebeurs voor leraren?
Aan welke eisen moet een docent voldoen?
Hoe word ik docent in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)?
Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?
Wat is de functiemix leraren en waar vind ik informatie over de functiemix?
Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON