Algemeen

Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?

Accreditatie opleidingen hoger onderwijs

De NVAO accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen. Elke opleiding moet bij haar accreditatieaanvraag een rapport overleggen van een evaluatiebureau met daarin een onafhankelijke beoordeling.  

Inspectie van het onderwijs als toezichthouder

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het stelsel van accreditatie. De inspectie ziet ook toe op de naleving van de wettelijke regels in het hoger onderwijs. Hierbij kijkt de inspectie onder meer hoe de instelling

  • de vooropleidingseisen bij de toelating van studenten toepast;
  • examens afneemt en promoties verleent;
  • omgaat met de diploma's;
  • ervoor zorgt dat de onderwijswetten zorgvuldig worden uitgevoerd.

Verder doet de inspectie onderzoek naar specifieke kwaliteitsaspecten van het hoger onderwijs. De resultaten hiervan worden elk jaar gepubliceerd in het Onderwijsverslag of in losse rapportages.

Informatie over kwaliteit opleidingen

In de databank van de NVAO staan de opleidingen die voldoen aan de wettelijk gestelde basiskwaliteit.

Verder vindt u informatie over de kwaliteit van opleidingen op de websites Studiekeuze123.nl en Studiekeuzeinformatie.nl.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON