Algemeen

Wat is het staatsexamen?

Centraal examen en college-examen

Het centraal examen is op hetzelfde tijdstip als het reguliere landelijke examen en heeft dezelfde opgaven. Het College voor Examens (CvE) bepaalt hoe het college-examen er uitziet:

 • een schrijfopdracht of schriftelijke toets;
 • een mondeling examen;
 • een praktijkexamen.

De schriftelijke toetsen zijn in mei en juni. De mondelinge examens en praktijkexamens zijn in juli.

Verschillen staatsexamen en landelijk examen

Het staatsexamen verschilt van het landelijk examen, omdat:

 • u geen vooropleiding nodig heeft om deel te nemen aan het staatsexamen;
 • u niet naar school gaat en geen lessen volgt;
 • u zelf verantwoordelijk bent voor de voorbereiding op het examen;
 • u niet in alle vakken examen hoeft te doen;
 • u college-examens heeft in plaats van schoolexamens.

Overeenkomsten staatsexamen en landelijk examen

Het staatsexamen en het landelijk examen hebben de volgende overeenkomsten:

 • de exameneisen;
 • de centrale examens;
 • de manier waarop examens worden afgenomen;
 • de waarde van het diploma;
 • kandidaten met een handicap kunnen op aangepaste wijze examen doen.

Aanmelding voor staatsexamen

U meldt zich voor het staatsexamen aan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Uw aanmelding moet binnen zijn vóór 1 januari van het jaar waarin u examen wilt doen.

Examen doen in het buitenland

Het schriftelijk examen mag u afleggen in het buitenland als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • het land waar u examen wilt doen, buiten Europa ligt;
 • u toestemming heeft van het CvE én van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa);
 • in de buurt van de plaats waar u het examen wilt afleggen, een ambassade of consulaat is; en
 • het tijdsverschil niet te groot is.

Het examen is niet gratis. U krijgt een rekening van het ministerie van BuZa. U kunt ook vragen of u het examen op een later tijdstip in Nederland mag doen, tijdens het 3e tijdvak in augustus. Het mondeling examen moet u altijd in Nederland afleggen.

Staatsexamen herkansen

U mag in hetzelfde examenjaar voor 1 vak het college-examen herkansen en voor 1 vak het centraal examen. Deze herkansingen mogen voor hetzelfde vak zijn of voor 2 verschillende vakken. De herexamens zijn in augustus en september. Het herexamen kost niets extra.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON