Algemeen

Naar wat voor school kan mijn kind tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland?

Nederlandse scholen in het buitenland

Volledig Nederlandse scholen in het buitenland bieden hetzelfde leerplan aan als scholen in Nederland. Zowel bij een vertrek naar het buitenland als bij een eventuele terugkeer naar Nederland is dit een voordeel. Wereldwijd biedt een klein aantal scholen volledig Nederlands onderwijs aan. De Wereldschool verzorgt volledig Nederlands onderwijs op afstand (thuisonderwijs). 

Lokaal onderwijs in het buitenland

Op een lokale school kan uw kind gemakkelijk contact leggen met kinderen uit de buurt. Uw kind kan de vreemde taal waarschijnlijk relatief snel leren. Neem contact op met de gemeente voor een overzicht van scholen in de directe omgeving. Als op uw plaats van bestemming al andere Nederlandse gezinnen wonen, kunnen zij u misschien informeren over eventuele lokale scholen die ervaring hebben met de instroom van Nederlandse kinderen. Bij terugkeer in Nederland stelt het Informatiecentrum Diplomawaardering de waarde vast van de opleiding die uw kind heeft gevolgd. 

Internationaal onderwijs

Verwacht u dat uw gezin binnen een paar jaar weer naar een ander land buiten Nederland verhuist? Dan is een internationale school misschien een optie. Internationale scholen kunnen een internationaal leerplan aanbieden of een leerplan uit het land van herkomst. De meeste van deze scholen zijn Engelstalig en het leerplan is doorgaans Amerikaans of Brits.

Europees onderwijs

Op Europese scholen kunnen kinderen een meertalige opleiding volgen. Naast lessen in hun moedertaal volgen leerlingen lessen in een 2e en zelfs 3e taal. De meeste Europese scholen hebben een Nederlandse sectie.

Nederlands bijhouden in het buitenland

Als u kiest voor lokaal of internationaal onderwijs, kunnen uw kinderen het Nederlands bijhouden via een Nederlandse Taal en Cultuurschool of vanuit huis via afstandsonderwijs

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)het Nederlands onderwijs in het buitenland. Scholen en partijen voor afstandsonderwijs die bij NOB zijn aangesloten, ontvangen via NOB subsidie van de Nederlandse overheid. NOB ondersteunt scholen ook op onderwijskundig en bestuurlijk gebied. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de kwaliteit van NOB. Ouders kunnen bij NOB terecht met vragen over Nederlands onderwijs in het buitenland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik informatie over studeren of stage lopen in het buitenland?
Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen?
Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma in Nederland waarderen of erkennen?
Wat is tweetalig onderwijs (tto) in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON