Algemeen

Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?

Onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs

Met de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs kunt u lesgeven in het primair onderwijs. Dit betekent dat u mag lesgeven op de basisschool en op scholen voor speciaal onderwijs. Het diploma kunt u halen na de 4-jarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Daarnaast is het mogelijk de lerarenopleiding op academisch niveau te volgen. Na deze opleiding heeft u 2 diploma's: 1 voor onderwijskunde en 1 voor de pabo.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kunt u lesgeven aan:

  • alle klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kunt u volgen aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als u een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kunt u lesgeven aan:

  • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

U kunt een onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Onderwijsbevoegdheid met buitenlands diploma

Als u een buitenlandse diploma heeft en in Nederland wilt lesgeven, dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Dat geldt niet als u onderdaan bent van een EU-lidstaat en alleen tijdelijk of incidenteel in Nederland wilt werken. U moet zich dan wel melden bij DUO met het formulier Melding tijdelijke en incidentele dienstverrichting onderwijsberoep.

Voorwaarden erkenning buitenlandse opleiding

Voor de erkenning moet u:

  • minimaal over een buitenlands diploma van hoger onderwijs beschikken;
  • een buitenlandse opleiding gevolgd hebben die voldoende overeen komt met de soortgelijke Nederlandse opleiding; 
  • aan kunnen tonen dat u in uw land van herkomst de soortgelijke bevoegdheid heeft die u in Nederland aanvraagt.    

Erkenning aanvragen

U vraagt de onderwijsbevoegdheid aan bij DUO, door het formulier Aanvraag Nederlandse onderwijsbevoegdheid in te vullen. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe word ik zij-instromer in het onderwijs?
Wat is de Promotiebeurs voor leraren?
Wat is een leraar in opleiding (lio)?
Aan welke eisen moet een docent voldoen?
Hoe word ik docent in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)?
Wat is de functiemix leraren en waar vind ik informatie over de functiemix?
Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Externe artikelen
Onderwijsbevoegdheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON