Algemeen

Wat is de functiemix leraren en waar vind ik informatie over de functiemix?

Afspraken functiemix in convenant Leerkracht van Nederland

De afspraken over de functiemix staan in het convenant Leerkracht van Nederland. Hiervan zijn 3 versies gemaakt:

  • het convenant voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs;
  • het convenant voor het hbo;
  • het convenant voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

 In de Randstad is het lerarentekort groter dan daarbuiten. Daarom stelt het Ministerie van OCW hier extra geld beschikbaar voor versterking van de functiemix en de salarismix.

Mogelijkheden functiemix voor uzelf

Wilt u als leraar informatie over uw persoonlijke mogelijkheden binnen de functiemix? Neem dan contact op met de directie van uw school.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe word ik zij-instromer in het onderwijs?
Wat is de Promotiebeurs voor leraren?
Wat is een leraar in opleiding (lio)?
Aan welke eisen moet een docent voldoen?
Hoe word ik docent in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)?
Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?
Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON