Algemeen

Aan welke eisen moet een omroepvereniging voldoen?

Eisen omroepvereniging

Een omroepvereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De omroepvereniging moet een godsdienstige, maatschappelijke of geestelijke stroming vertegenwoordigen.
  • Om erkenning en zendtijd te krijgen moet de omroepvereniging minimaal 150.000 betalende leden hebben. 
  • Om toe te treden tot het publieke omroepbestel (aspirant-omroepen) moet  een nieuwe omroepvereniging minimaal 50.000 betalende leden hebben. De aspirant omroep kan dan een voorlopige erkenning krijgen. 
  • Om toe te treden tot het publieke omroepbestel moet een nieuwe omroepvereniging  zich onderscheiden van de andere omroepen. Bijvoorbeeld door andersoortige programma's te maken of zich te richten op andere doelgroepen. Zo voegt de omroep iets toe aan de bestaande programmering.
  • De omroepvereniging is financieel gezond en heeft geen negatieve reserve.
  • Leden moeten de mogelijkheid hebben om mee te praten over programma's en andere activiteiten van de omroepvereniging. 
  • De leden van een omroepvereniging moeten minimaal 16 jaar zijn en in Nederland wonen. Een lid moet minimaal € 5,72 lidmaatschap per jaar betalen.

Commissariaat voor de Media houdt toezicht

Het Commissariaat voor de Media controleert of omroepen bij de aanvraag van een erkenning aan de voorwaarden voldoen. Het Commissariaat houdt verder de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de onafhankelijkheid van de omroepen in de gaten. Ook ziet het Commissariaat erop toe dat omroepen zich houden aan de Mediawet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar kan ik een klacht indienen over een programma op de televisie (tv) of de radio?
Wat is de overheid van plan met de publieke omroep?
Welke publieke zenders zijn er?
Wat voor omroepen zijn er?

Externe artikelen
Stichting Nederlandse Publieke Omroep

Download: HTML | CSV | Excel | JSON