Algemeen

Kan ik een lening of subsidie krijgen voor onderhoud van mijn monument?

Lening voor rijksmonumentaal woonhuis

Als eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis of een rijksmonumentale boerderij zonder agrarische functie komt u in aanmerking voor een lening met lage rente: de Restauratiefonds-hypotheek. De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Hoe u deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, staat op de website van het Restauratiefonds.

Subsidie en lening voor overige rijksmonumenten

Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een klooster, molen of vuurtoren, is er instandhoudingssubsidie. De instandhoudingssubsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Als eigenaar van een rijksmonument zonder woonhuisfunctie kunt u ook een laagrentende lening krijgen van het Restauratiefonds. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek. Als u tenminste € 300.000 wilt lenen, kunt u in aanmerking komen voor de Restauratiefondsplus-hypotheek. U mag niet al instandhoudingssubsidie hebben aangevraagd of ontvangen voor dezelfde restauratie.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten.

Lening voor gemeentelijk of provinciaal monument

Voor een provinciaal of gemeentelijk monument kunt u een Cultuurfondshypotheek aanvragen. Dit kan ook als u een beeldbepalend pand in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht heeft. De Cultuurfondshypotheek is een hypotheek met een lage rente waarmee de kosten van restauratie of onderhoud (deels) kunnen worden gefinancierd.

Daarnaast zijn er gemeenten en provincies die Regionale Restauratiefonds-hypotheken aanbieden.

Lening voor nieuwe functie kerk

Kerken kunnen voor meer functies worden gebruikt als ze worden aangepast met extra faciliteiten, zoals sanitair of een keuken. Als uw kerk een rijksmonument is, kunt u een lening met lage rente aanvragen om noodzakelijke aanpassingen te bekostigen: de  Kerken Nevenfunctie-lening.

Als eigenaar van een kerk die rijksmonument is, kunt u ook in aanmerking komen voor een instandhoudingssubsidie. Het is niet mogelijk om voor dezelfde aanpassing zowel een lening als een subsidie te krijgen.

Belastingaftrek onderhoud rijksmonument

De meeste kosten voor onderhoud van een rijksmonument zijn aftrekbaar van de belasting. Hierbij kunt u gebruikmaken van de regeling Voorfinanciering Belastingteruggave. Dan kunt u het geld direct gebruiken voor financiering van uw restauratie.

Als u een provinciaal of gemeentelijk monument of een huis in een beschermd stads- of dorpsgezicht bezit, kunt u de kosten voor het onderhoud niet aftrekken van de belasting.

Overdrachtsbelasting monumenten

Als u een monument koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. Tot 1 januari 2010 gold hiervoor onder voorwaarden een vrijstelling. Deze vrijstelling is afgeschaft.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een monument en welke typen monumenten zijn er?
Wat is cultureel erfgoed?
Wat is Werelderfgoed?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON