Algemeen

Wat is de schakelklas in het basisonderwijs?

Soorten schakelklassen

Er zijn 3 soorten schakelklassen:

 • Voltijd schakelklas
  Uw kind volgt bijna al het onderwijs in de schakelklas. Dit is minimaal 880 uur per schooljaar.
 • Deeltijd schakelklas
  Uw kind volgt minimaal 8 uur per week lessen in de schakelklas. De rest van het onderwijs volgt uw kind in de gewone groep.
 • Verlengde schooldag
  Uw kind volgt de gewone lessen. Daarnaast krijgt uw kind extra onderwijs in de schakelklas. Het gaat dan om zo'n 2,5 uur per week (100 uur per schooljaar).

Kopklas

Een variant van de schakelklas is de kopklas. Deze klas is voor leerlingen die na groep 8 een taalachterstand hebben en daardoor onder hun niveau presteren. Zij kunnen na groep 8 een extra jaar basisonderwijs krijgen in de kopklas. Tijdens dat jaar krijgen leerlingen intensief taalonderwijs. Zo kunnen zij een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

Organisatie schakelkas

Gemeenten kunnen schakelklassen aanbieden per school, maar ook per wijk of voor de hele gemeente. De school en de gemeente maken afspraken over:

 • de soort schakelklas;
 • de lesmethode; 
 • de grootte van de groep; 
 • welke leerlingen ze in de klas plaatsen.

Toestemming plaatsing in schakelklas

De basisschool heeft uw toestemming nodig om uw kind in een schakelklas te plaatsen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de gewichtenregeling in het basisonderwijs?
Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON