Algemeen

Kan ik met een handicap een aangepast staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen?

Aangepast staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) aanvragen

U kunt zich online aanmel den voor het staatsexamen Nederlands als 2e taal.

DUO vraagt u vervolgens welke voorzieningen u nodig heeft. U moet ook een verklaring van een medisch specialist naar de NT2-administratie sturen. Bij een aangepast examen kan uw eerdere keuze voor een datum of een plaats veranderen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vwo, havo of vmbo?
Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?
Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?
Wat is analfabetisme en wat is laaggeletterdheid?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?

Externe artikelen
Nederlands als tweede taal

Download: HTML | CSV | Excel | JSON