Algemeen

Kan ik in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vwo, havo of vmbo?

Voorwaarden ontheffing examenvakken vavo

Om voor de ontheffing in aanmerking  te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet aantonen dat u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een ontheffing te krijgen. Dat kan met een diploma, getuigschrift of een ander bewijsstuk van een opleiding. Bijvoorbeeld met het Internationaal Baccalaureaat of het Europees Baccalaureaat.
  • Het document waarmee u uw vaardigheden aantoont, is nog geen 10 jaar oud.

Ontheffing examenvakken vavo aanvragen

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij het College voor Examens (CvE). Met het verzoek om ontheffing stuurt u de volgende stukken mee:

  • het originele diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk van de opleiding;
  • een gedetailleerde omschrijving van de leerstof; 
  • een kopie van uw legitimatiebewijs.

Als het CvE uw verzoek goedkeurt, ontvangt u een bewijs van ontheffing.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik met een handicap een aangepast staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen?
Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?
Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?
Wat is analfabetisme en wat is laaggeletterdheid?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?

Externe artikelen
Volwassenenonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON