Algemeen

Wanneer mag ik een aangepast staatsexamen afleggen voor het voortgezet onderwijs?

Aangepast staatsexamen voor scholieren die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen

Heeft u moeilijkheden met de Nederlandse taal dan mag u bij een aangepast staatexamen een woordenboek gebruiken. Of u krijgt meer tijd om het examen af te leggen. Om een aangepast examen te mogen afleggen, moet u aan voorwaarden voldoen.

  • U heeft niet meer dan 6 jaar onderwijs in Nederland gevolgd. Dit is inclusief het schooljaar waarin u het examen aflegt.
  • Het Nederlands is niet uw moedertaal.
  • U beheerst de Nederlandse taal onvoldoende.

Aangepaste examens voor scholieren met een beperking

Heeft u een beperking, dan wordt de manier van examinering aangepast aan uw mogelijkheden. Blinde kandidaten kunnen bijvoorbeeld de examenopgaven in braille krijgen. Bij een beperking zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD heeft u een deskundigenverklaring nodig. Bijvoorbeeld van een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Een verklaring van een huisarts of remedial teacher is geen deskundigenverklaring.
In de deskundigenverklaring staat dat een aangepast examen nodig is, waarom en hoe. 

Aanvraag aangepast staatsexamen

U meldt zich aan voor een aangepast staatsexamen tussen half oktober en 1 januari bij DUO. In uw brief omschrijft u uw situatie en wat u bij het examen nodig heeft. Kandidaten met een beperking moeten een deskundigenverklaring meesturen. Het College voor Examens beslist over de aangepaste manier van examineren en meldt dit aan de Inspectie.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?
Wat is een belastingverdrag?
Geldt er een depositogarantiestelsel voor alle banken in Europa?
Wat is er gebeurd met de levensloopregeling?
Hoe help ik slachtoffers van geweld op straat?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON