Algemeen

Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?

Klachtenregeling school

Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. Scholen proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen. In de schoolgids of op de website van de school vindt u meer informatie over de klachtenregeling.

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij is betrokken. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Ook kunt u het schoolbestuur inschakelen. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Klachtencommissie school

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Informatie over de klachtencommissie vindt u in de schoolgids van een basisschool.

Landelijke of regionale klachtencommissies onderwijs

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Inspectie van het onderwijs (IvhO) informeren

U kunt een kopie van uw klacht ter kennisgeving naar de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) sturen. De inspectie behandelt uw klacht niet, maar krijgt zo wel een beter beeld van de school. Eventueel kan de inspectie de klacht gebruiken bij het toezicht op de school.

Vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs kunt u terecht met een klacht over:

  • seksueel misbruik en seksuele intimidatie;
  • discriminatie en radicalisering;
  • ernstig fysiek geweld;
  • grove pesterijen.

De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u als u een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming. De klacht dient u in bij de klachtencommissie van de school.

Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?
Kan ik een particuliere school oprichten?
Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?
Hoeveel leerlingen mogen er in 1 klaslokaal zitten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON