Algemeen

Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

Wennen op school

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind op de meeste basisscholen alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Neem daarover contact op met de school.

Basisschool kiezen

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. In de gids Basisonderwijs 2014-2015 vindt u tips voor het kiezen van een school voor uw kind.

Kind aanmelden bij basisschool

De meeste ouders melden hun kind aan bij de basisschool voordat het 4 jaar wordt. Gemeenten hebben daarvoor vaak ook regels en afspraken. Sommige gemeenten sturen hierover een brief aan ouders. Het consultatiebureau wijst er ook op dat u een school moet kiezen. U moet zelf stappen zetten om tijdig een passende school te kiezen voor uw kind. Houd er rekening mee dat basisscholen een wachtlijst kunnen hebben. Ook kan een school een leerling weigeren, bijvoorbeeld als de school vol is.

Bij het inschrijven moet u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven. Neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind mee. Of het bewijs van uitschrijving van de oude school als uw kind naar een nieuwe school gaat.

Kind uitschrijven op basisschool

Heeft uw kind de basisschool afgerond? Of gaat uw kind naar een andere basisschool? Dan schrijft u het kind uit. U krijgt dan een bewijs van uitschrijving. Dit heeft u nodig voor de inschrijving bij een nieuwe school. Het uitschrijvingsbewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

De gemeente krijgt bericht van de uitschrijving. De nieuwe school stelt de oude school binnen 1 week op de hoogte van de inschrijving van uw kind.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON