Algemeen

Mag een basisschool mijn kind weigeren?

Openbare basisscholen

Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. Sommige scholen hebben een wachtlijst. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is. Daarom is het belangrijk om uw kind op tijd aan te melden.

Heeft een openbare basisschool geen plaats? Dan zorgt de gemeente dat de leerling op een andere openbare school terecht kan.

Basisscholen voor bijzonder onderwijs

Een niet-openbare basisschool mag uw kind weigeren. Namelijk als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijft.  Is er geen openbare school in de buurt, dan moet de bijzondere school uw kind wel toelaten.

Is er op een bijzondere school geen plaats? Dan moet u een andere school kiezen. De bijzondere school kan u daarover een advies geven.

Indeling in schoolwijken

Sommige gemeenten zijn ingedeeld in schoolwijken. Basisscholen laten dan alleen kinderen uit 1 of 2 wijken toe. Zo krijgt elke basisschool in een wijk voldoende leerlingen. De gemeente kan hierover afspraken maken met de schoolbesturen. U moet zich houden aan de afspraken die binnen een gemeente gelden. Het schoolbestuur kan u hierover informeren en met u bespreken wat de beste oplossing is.

Kind nog niet zindelijk

Is uw kind nog niet zindelijk, dan mag een basisschool uw kind weigeren. U kunt proberen om in overleg met de school en anderen (zoals de huisarts) hiervoor een oplossing te vinden. Het is belangrijk dat u er zelf voor zorgt dat uw kind van 4 jaar of ouder zo snel mogelijk zindelijk is en gewoon kan meedoen op school.

Bezwaar maken tegen weigering

Als een school uw kind weigert, kunt u bezwaar indienen. Het schoolbestuur legt u per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. U kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?
Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?
Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?
Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind op de basisschool?
Wat houdt de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON