Algemeen

Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?

Uw kind begint op de basisschool in groep 1. Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. De meeste scholen werken met leeftijdsgroepen: kinderen van dezelfde leeftijd zitten dan in dezelfde groep.

School bepaalt groepsgrootte

De overheid schrijft niet voor hoeveel leerlingen er in een groep mogen zitten. De school van uw kind bepaalt dit zelf. In 2014 was de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs 23,3 leerlingen.

Er zijn scholen die met grotere (stam)groepen werken. Leerlingen van die groepen krijgen dan voor sommige vakken les in kleinere groepjes. Vaak geeft een andere leerkracht of een onderwijsassistent deze lessen. Ook scholen met leeftijdsgroepen of kleine groepen houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan het andere.

Wel is voorgeschreven hoeveel ruimte een leerling nodig heeft. In het basisonderwijs is dit minimaal 3,5 m2 vloeroppervlakte per leerling.

Combinatieklassen

Een combinatieklas bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. De school van uw kind kan voor een combinatieklas kiezen door ruimtegebrek, een lerarentekort of gebrek aan leerlingen. Ook zijn er scholen waar grotere groepen onderdeel zijn van de visie van de school. Dit is dan een pedagogisch uitgangspunt van de school. In een combinatieklas ligt de nadruk bijvoorbeeld op het aanleren van zelfstandig werken en samenwerken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een basisschool mijn kind weigeren?
Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?
Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?
Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind op de basisschool?
Wat houdt de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON