Algemeen

Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Schorsing van basisschool

Iedere basisschool heeft een schoolgids. Daarin staat in welke gevallen het schoolbestuur een kind kan schorsen. Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. Dit geldt ook voor scholen voor speciaal basisonderwijs.

De school mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen.

Bezwaar maken tegen schorsing

Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind, dan kunt u bezwaar maken. De procedure verschilt per school:

  • Openbare school

    U kunt bezwaar maken bij het schoolbestuur. Levert dit niets op, dan kunt u naar de bestuursrechter stappen.

  • Bijzondere school

    U kunt naar de civiele rechter stappen. U kunt ook een klacht indienen over de schorsing. In de schoolgids vindt u informatie over de klachtenregeling.

Verwijdering van basisschool

Een school kan om verschillende redenen besluiten een leerling te verwijderen. Bijvoorbeeld als:

  • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;
  • de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
  • er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daar betrokken bij zijn).

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling.

Bezwaar tegen verwijdering van basisschool

U kunt bezwaar maken als de school beslist om uw kind te verwijderen. Het schoolbestuur moet u hiervan op de hoogte stellen. Als u bezwaar indient, moet de school binnen 4 weken schriftelijk reageren. Blijft de school bij het besluit uw kind te verwijderen? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Bij een openbare school kunt u naar de bestuursrechter, bij een bijzondere school naar de civiele rechter.

School moet nieuwe school vinden

Het schoolbestuur mag uw kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor uw kind heeft gevonden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON