Algemeen

Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Sinds schooljaar 2014-2015 zijn basisscholen verplicht te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Het leerlingvolgsysteem wordt ook wel het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Er bestaan verschillende leerlingvolgsystemen. Het meest gebruikte systeem is het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs.

Een leerlingvolgsysteem bestaat uit toetsen die de hele basisschoolperiode lang de kennis en de vaardigheden van uw kind meten. Dit gebeurt in ieder geval voor de Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

Scholen mogen zelf bepalen met welke toetsen en met welk LVS zij werken. De informatie uit het LVS wordt gebruikt bij het opstellen van het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).

Schoolrapport

Op de meeste basisscholen krijgen kinderen 3 keer per jaar een rapport. Scholen bepalen zelf hoe ze dit doen. Ze kunnen per vak een cijfer geven of in woorden beschrijven hoe het met uw kind gaat.

Onderwijskundig rapport (OKR)

De basisschool maakt een onderwijskundig rapport (OKR) als uw kind naar een andere school gaat. Dit kan een middelbare school zijn of een andere basisschool. In het OKR beschrijft de school resultaten, vorderingen, ontwikkeling, gedrag en verzuim. Zo krijgt de nieuwe school een duidelijk beeld van uw kind. Ook wordt duidelijk of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

De school is verplicht u te informeren over de inhoud van het OKR. U kunt de school vragen om opmerkingen aan het rapport toe te voegen.

Schooladvies en eindtoets

Het OKR bevat ook het schooladvies en het resultaat van de eindtoets. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem betrekt de school bij het schooladvies dat uw kind in groep 8 krijgt. Ook de resultaten van andere toetsen en observaties in de klas betrekt de school hierbij.

Deze gegevens helpen de school te bepalen of uw kind extra hulp of uitdaging nodig heeft. En of dit bijvoorbeeld bij taal of bij rekenen nodig is. De school kan op deze manier het beste uit uw kind halen.

Sinds schooljaar 2014-2015 moet uw kind in groep 8 van de basisschool verplicht een eindtoets maken.

Privacy in het onderwijs

Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt u informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en die van uw kind.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het schooladvies in groep 8 van de basisschool?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON