Algemeen

Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?

Leerlinggegevens

De basisschool houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Daarin bewaart de school:

 • gegevens over inschrijving en uitschrijving;
 • gegevens over afwezigheid;
 • adresgegevens;
 • gegevens die nodig zijn om het leerlinggewicht vast te stellen.

Ook de volgende gegevens mag de school bewaren:

 • gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft;
 • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind.

De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren nadat uw kind van school is gegaan. De basisschool moet langer bewaren:

 • gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat de school uw kind heeft uitgeschreven);
 • gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek van de leerling).

Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.

Inzage en correctie leerlinggegevens

Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school verzoeken verkeerde gegevens in het leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen.

Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan moet de school u inzage geven in de leerlinggegevens over uw kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. U moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door derden

Soms is de school verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven. Bijvoorbeeld bij:

 • de overgang naar een andere school, zoals het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo);
 • inzage door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
 • vermoedens van kindermishandeling;
 • noodsituaties.

In andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven, voordat derden de gegevens van uw kind mogen inzien.

Advies over gebruik persoonsgegevens

Voor advies over het gebruik van de persoonsgegevens van uw kind op school kunt u terecht bij de Landelijke Ouderraad.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een basisschool mijn kind weigeren?
Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?
Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?
Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind op de basisschool?
Wat houdt de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON