Algemeen

Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?

Extra onderwijsactiviteiten

Naast vakken als taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs zijn er vaak nog extra activiteiten op de basisschool. Basisscholen beslissen zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in het lesprogramma (of onderwijsprogramma) opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht om mee te doen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen. De school moet de extra activiteiten vermelden in de schoolgids.

Voorbeelden van extra onderwijsactiviteiten zijn:

  • schooltuin;
  • sportdag;
  • schoolkamp;
  • schoolfeest;
  • bibliotheekbezoek.

Vrijstelling van onderwijsactiviteit

Wilt u niet dat uw kind meedoet aan een extra onderwijsactiviteit? Dan kunt u het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als uw kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

Kosten extra activiteiten

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Wilt u of kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Dan mag de school uw kind niet uitsluiten van de verplichte activiteiten.

Is een extra activiteit niet verplicht? En u heeft voor deze activiteit geen bijdrage betaald? Dan doet uw kind niet mee. De school moet wel voor opvang van uw kind zorgen.

Schoolzwemmen

Niet alle basisscholen bieden schoolzwemmen aan. Gemeente en school beslissen hier gezamenlijk over. Is het schoolzwemmen verplicht, dan is de school verantwoordelijk voor de kosten. De school mag u wel om een vrijwillige bijdrage vragen.

De basisschool en het zwembad zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind tijdens het schoolzwemmen. Zij moeten met elkaar afspreken hoe zij toezicht houden tijdens de zwemles.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een basisschool mijn kind weigeren?
Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?
Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?
Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind op de basisschool?
Wat houdt de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in?

Externe artikelen
Workshop

Download: HTML | CSV | Excel | JSON