Algemeen

Kan ik een particuliere school oprichten?

Erkenning particuliere school

Om een particuliere school te laten erkennen, stuurt u de statuten en reglementen aan de minister van OCW. U moet dit binnen 4 weken na de oprichting van de school doen. De leerplichtambtenaar van de gemeente onderzoekt daarna samen met de Inspectie van het Onderwijs of de school aan de wettelijke eisen voldoet.

Richt u een particuliere school in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) of in het hoger onderwijs op? Dan heeft u geen erkenning door de minister nodig.

Financiering particuliere scholen

Als u een particuliere school opricht, krijgt u geen geld van de overheid.

Particuliere scholen zijn afhankelijk van de bijdragen van ouders of anderen (bijvoorbeeld bedrijven). De schoolkosten zijn hoger dan op reguliere scholen die door de overheid worden bekostigd. Studenten aan een niet-erkende opleiding hebben geen recht op studiefinanciering en een ov-studentenkaart.

Voorbeelden van particuliere scholen

Er zijn verschillende soorten particuliere scholen in Nederland:


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?
Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?
Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?
Hoeveel leerlingen mogen er in 1 klaslokaal zitten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON