Algemeen

Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?

Hoogte ouderbijdrage

Een school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar. Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders.

In de schoolgids moet duidelijk staan dat de ouderbijdrage vrijwillig is. En wat de hoogte en de bestemming van de bijdrage is. 

Ouderbijdrage niet betaald

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat de activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma.

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet is verplicht? Dan mag de school uw kind weigeren voor deze activiteit. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. Informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage

De meeste scholen hebben een kortingsregeling of een kwijtscheldingsregeling als u de ouderbijdrage niet kunt betalen. Op veel scholen kunt u in termijnen betalen. De school kan u hierover meer informatie geven.

Extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten als:

  • excursies;
  • schoolreisjes;
  • sportdag;
  • schoolkamp;
  • sinterklaascadeautjes;
  • kerstvieringen;
  • extra lesmateriaal;
  • schoolzwemmen.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?
Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik een particuliere school oprichten?
Hoeveel leerlingen mogen er in 1 klaslokaal zitten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON