Algemeen

Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?

Hoofdluis

Om hoofdluis effectief aan te pakken, is het nodig om alle leerlingen in een klas tegelijk te behandelen. Vaak regelt de school een team van 'luizenouders' om de kinderen op hoofdluis te controleren. De school kan voor hulp en advies terecht bij de GGD.

Schorsen ziek kind

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kan de basisschool uw kind maximaal 1 week schorsen. Dit om te voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden.

Kinderen met waterpokken of mazelen zijn besmettelijk voordat de ziekte uitbreekt. Het heeft daarom geen zin hen te schorsen.

De basisschool moet de andere ouders informeren als een leerling een besmettelijke ziekte heeft.

Meldingsplicht GGD

Basisscholen moeten bepaalde aandoeningen bij leerlingen melden bij de GGD. De meldingsplicht hangt af van het aantal zieke kinderen in een klas:

 • Diarree

  Als meer dan 1/3 deel van de klas klachten heeft binnen 1 week.
 • Geelzucht

  Meteen bij het 1e geval.
 • Huiduitslag of vlekjes op de huid

  Als er binnen dezelfde klas 2 of meer gevallen zijn binnen 2 weken.
 • Schurft

  Bij 3 gevallen in 1 klas.
 • Andere infectieziekten

  Als er in korte tijd meerdere gevallen zijn van ernstige infectieziekten, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking.

De GGD spoort de bron van de infectie op. Ook gaat de GGD na of mensen met wie de patiënt contact heeft gehad, risico lopen op besmetting. Daarna kijkt de GGD of maatregelen nodig zijn om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een basisschool mijn kind weigeren?
Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?
Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?
Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind op de basisschool?
Wat houdt de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON