Algemeen

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dit heet officieel 'beroep op vrijstelling'. Uw beroep op vrijstelling moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner (seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties).
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
  • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen. 

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Dit verlof mag nooit langer duren dan 10 schooldagen. U moet de verlofaanvraag ten minste 8 weken van tevoren indienen bij de directeur van de school. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON