Algemeen

Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?

Voorwaarden tegemoetkoming schoolkosten deeltijders

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming voor deeltijders als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder bent.
  • U staat ingeschreven voor een deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs of het voortgezet volwassenen onderwijs (vavo).
  • De opleiding is minimaal 270 lesminuten per week.  Of de opleiding bestaat uit minimaal 2 vakken als het om een schrijftelijke opleiding gaat.
  • U bent Nederlander bent of daaraan gelijkgesteld.
  • Uw inkomen is niet te hoog.
  • De opleiding is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hoogte tegemoetkoming deeltijders

De vergoeding bestaat uit een bijdrage in het cursusgeld (onderwijsbijdrage) en een tegemoetkoming in de schoolkosten. De hoogte van de tegemoetkoming deeltijders hangt af van uw inkomen.

Aanvragen tegemoetkoming schoolkosten deeltijders

U vraagt de tegemoetkoming aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag tegemoetkoming deeltijders. U kunt het formulier ook bij de scholen krijgen.

Kreeg u het vorig schooljaar al een tegemoetkoming? Dan krijgt u het formulier thuisgestuurd.

Tegemoetkoming deeltijders ook voor voltijdopleiding

U kunt ook een tegemoetkoming schoolkosten deeltijders aanvragen als u een voltijdopleiding volgt. U moet dan wel 30 jaar of ouder zijn. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik met een handicap een aangepast staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen?
Kan ik in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vwo, havo of vmbo?
Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?
Wat is analfabetisme en wat is laaggeletterdheid?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON