Algemeen

Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen?

Diploma legaliseren

Door legalisatie weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is. Alleen diploma's van door OCW erkende opleidingen komen voor legalisatie in aanmerking. Om uw Nederlandse diploma te laten legaliseren kunt u terecht bij DUO. In het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kunt u opzoeken of OCW uw hoger onderwijs diploma heeft erkend.

Statusverklaring diploma

Met een statusverklaring kunt u in het buitenland aantonen wat uw opleiding in Nederland waard is:

  • Voortgezet onderwijs

    Om in het buitenland aan te tonen wat uw middelbare schoolopleiding waard is, kunt u bij DUO een statusverklaring aanvragen voor lbo, vbo, vmbo, mavo, havo, vwo, mulo, hbs en mms. U kunt ook een standaard statusverklaring downloaden van de website Europass
  • Hoger onderwijs

    Een verklaring van het hoger onderwijs vraagt u aan bij Nuffic. Hier kunt u ook terecht voor een diplomabeschrijving. Dat is een vrijblijvend advies voor het land waar u naartoe gaat. In de beschrijving wordt rekening gehouden met het onderwijssysteem van het land waar u naartoe gaat. 
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

    Voor een mbo diploma kunt u een certificaatsupplement aanvragen bij de National Reference Point (NRP) van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Werken in het onderwijs

Als u in het buitenland wilt lesgeven, kunt u een verklaring van onderwijsbevoegdheid aanvragen bij DUO. Hierin staan de vakken die u mag geven en de scholen waar u mag lesgeven. U heeft de verklaring nodig als u in het buitenland een onderwijsbevoegdheid wilt aanvragen. U kunt de verklaring van onderwijsbevoegdheid in het Engels en in het Nederlands krijgen. De verklaring is gratis. Bij de aanvraag stuurt u een kopie van uw diploma mee.

Werken in de zorg

Nederlandse zorgverleners staan geregistreerd in het BIG-register. Deze registratie geldt alleen in Nederland. Wilt u in het buitenland werken in de gezondheidszorg? Dan vragen de meeste landen een bewijs van inschrijving uit het land waar u uw diploma heeft behaald. Dit bewijs heet ook wel Letter of good standing of conformiteitsattest. U vraagt dit bewijs aan via het BIG-register.

Overzicht diplomawaardering

Tabel: Informatiepunten diplomawaardering

Tabel met informatiepunten diplomawaardering
Diploma Legalisatie Statusverklaring Diplomabeschrijving/certificaat-supplement Informatie
Vmbo-t DUO DUO DUO
Havo DUO DUO DUO
Vwo DUO DUO DUO
Mbo DUO SBB SBB SBB
Oude diploma's mbo DUO SBB SBB
Hoger onderwijs DUO Nuffic Nuffic Nuffic
Overige oude diploma's DUO DUO

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik informatie over studeren of stage lopen in het buitenland?
Naar wat voor school kan mijn kind tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland?
Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma in Nederland waarderen of erkennen?
Wat is tweetalig onderwijs (tto) in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON