Algemeen

Wat is tweetalig onderwijs (tto) in het voortgezet onderwijs?

Kenmerken tweetalig onderwijs

Een aantal kenmerken van het tto is:

  • de docenten hebben een speciale tto-opleiding gehad met daarin aandacht voor taalvaardigheid en tto-didactiek;
  • het onderwijs in de vreemde taal mag niet ten koste gaan van het Nederlands; 
  • de school moet de leerlingen internationale activiteiten aanbieden. Bijvoorbeeld taalreizen, uitwisselingen of workshops.

Eindexamen tweetalig onderwijs

Leerlingen van tto-scholen doen in het Nederlands eindexamen. Ze halen een gewoon diploma vwo, havo of vmbo. Daarnaast krijgen ze een certificaat waaruit de extra competentie blijkt. Het soort certificaat hangt af van het deel van de opleiding dat leerlingen in een vreemde taal hebben gevolgd.

Kwaliteit tweetalig onderwijs

Het Europees Platform bewaakt de kwaliteit van tto-scholen. Het Platform heeft eisen opgesteld waaraan tto-scholen moeten voldoen. Bijvoorbeeld taalniveaus van leerlingen en docenten, de spreiding van tto over vakken en lesmateriaal en de centrale positie van internationalisering in het schoolbeleid. Voor meer informatie over de invulling van tto en de kwaliteit ervan kunt u terecht bij het Europees Platform.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik informatie over studeren of stage lopen in het buitenland?
Naar wat voor school kan mijn kind tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland?
Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen?
Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma in Nederland waarderen of erkennen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON